ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
1. Εισαγωγή – Γενικά

Καλώς ήλθατε στον δικτυακό τόπο www.apleton.com.gr, ο οποίος ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία Αφοι Παπαγιαννόπουλοι Α.Ε και εδρεύει στην οδό Καποδιστρίου 20, 146 71 Ν. Ερυθραία ΑΦΜ 082602345 ΦΑΕ Αθηνών.

2. Επικοινωνία – Περιεχόμενο

Για οποιαδήποτε ζήτημα σε σχέση με αυτούς τους όρους, για την ιστοσελίδα μας και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στη διεύθυνση papag@apleton.com.gr ή στο τηλέφωνο 2108000567

Το www.apleton.com.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί, τροποποιεί και καταργεί τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας μονομερώς, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, υπό την προϋπόθεση της ενημέρωσης
των υφιστάμενων όρων, με την ανάρτηση των τροποποιήσεων στον παρόντα δικτυακό τόπο ή/και την ενσωμάτωση των νεότερων όρων στους ήδη υφιστάμενους.

Η εταιρία μας ελέγχει με προσοχή και συνέπεια τις πληροφορίες τις οποίες αναρτά στον δικτυακό της τόπο, εξαντλώντας την εκ του νόμου σχετική υποχρέωσή της, αλλά δεν ευθύνεται για τις δημοσιεύσεις τρίτων στον ως άνω ιστοχώρο.
Συνιστάται δε στους επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, επιβλαβή προγράμματα και πάσης φύσεως κακόβουλο λογισμικό, έστω και εάν αυτά δεν αναφέρονται
αναλυτικά στους παρόντες όρους.

Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπουν νόμιμα φιλοξενούμενοι στον παρόντα δικτυακό τόπο σύνδεσμοι (links), πλαίσια (frames), διαφημιστικά (banners) κ.λπ.- Περαιτέρω διευκρινίζεται
ότι την ευθύνη για το περιεχόμενο, αλλά και τις πάσης φύσεως ζημίες που θα υποστούν οι χρήστες από την επίσκεψη στους δικτυακούς τόπους, στους οποίους παραπέμπουν οι ανωτέρω σύνδεσμοι (links), πλαίσια (frames),
διαφημίσεις (banners) κ.λπ. τη φέρουν στο ακέραιο αυτοί οι δικτυακοί τόποι, τους οποίους επισκέπτονται οι χρήστες με δική τους ευθύνη.

3. Πνευματική Ιδιοκτησία

Οτιδήποτε περιλαμβάνεται στον παρόντα δικτυακό τόπο www.apleton.com.gr με οποιαδήποτε μορφή (π.χ. κείμενα, εικόνες, οπτικοακουστικό υλικό, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, γραφήματα, λογότυπα, βάσεις δεδομένων, σήματα,
διακριτικά γνωρίσματα, διακριτικός τίτλος κ.λπ.), έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στους παρόντες όρους, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και προστατεύεται από τον Ν. 2121/1993, όπως τροποποιήθηκε με
τον Ν. 4212/2013 (και ενσωμάτωσε τις οδηγίες της Ε.Ε. με αριθμούς 2011/77/ΕΕ και 2012/28/ΕΕ), με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων τρίτων. Για την προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων και του διακριτικού τίτλου
του www.apleton.com.gr ισχύει και η εμπορική νομοθεσία (Ν. 2239/1994 «περί σημάτων», όπως τροποποιήθηκε και ο Ν. 146/1914 «περί αθεμίτου ανταγωνισμού»). Το όνομα του παρόντος δικτυακού τόπου, www.apleton.com.gr (domain name)
χορηγήθηκε στην εταιρία μας νόμιμα από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και ως εκ τούτου η εταιρία μας έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του και προστατεύεται από τη σχετική γενική και ειδική νομοθεσία .

Απαγορεύεται ρητά η οποιασδήποτε μορφής αναπαραγωγή (π.χ. αντιγραφή, τροποποίηση, downloading κ.λπ.) όλων των παραπάνω αναφερομένων έργων, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιεσδήποτε μεθόδους και τεχνικά μέσα, έστω και εάν
δεν αναφέρονται ρητά στους παρόντες όρους. Τονίζεται ότι τα παραπάνω αναφερόμενα αποτελούν ενδεικτική και όχι αποκλειστική απαρίθμηση και συνεπώς απαγορεύονται όλες οι συναφείς πράξεις παράνομης αναπαραγωγής, επεξεργασίας,
εκμετάλλευσης, διανομής και διασποράς των έργων του δικτυακού μας τόπου.

Εξαίρεση στα προαναφερθέντα αποτελούν οι περιπτώσεις χορήγησης έγγραφης άδειας της εταιρίας μας ή του δικαιούχου με τρίτους.

4. Προσωπικά δεδομένα, διαφήμιση και επικοινωνία, ασφάλεια, cookies

Το www.apleton.com.gr σέβεται απόλυτα και εφαρμόζει πιστά τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997 περί «προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» και Ν. 3471/2006
περί «προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες»).

Ο χρήστης του δικτυακού τόπου, εάν θελήσει να δηλώσει τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας κ.λπ.), τα οποία όμως θα περιορίζονται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο
και θα ζητούνται μόνο για την εξυπηρέτηση του ιδίου του χρήστη. Ο χρήστης θα φέρει και την ευθύνη της πληρότητας, ορθότητας και αλήθειας των προσωπικών του στοιχείων.

Το www.apleton.com.gr επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο ενηλίκων προσώπων, με σκοπό την κατάρτιση πελατολογίου. Οι πελάτες-χρήστες της ιστοσελίδας θα μπορούν, ύστερα από τη δική
τους ρητή συγκατάθεση, να λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα για νέα προϊόντα της εταιρίας μας, εκπτώσεις και προσφορές, διενέργεια διαγωνισμών, έρευνα αγοράς κ.λπ.- Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν να πληροφορούνται για
νέα προϊόντα της ιστοσελίδας, προσφορές, εκπτώσεις, με τον τρόπο που οι ίδιοι επιθυμούν (newsletter στο e-mail τους, αποστολή ενημερωτικού υλικού ταχυδρομικά, με e-mail) καθώς και να (ζητήσουν)
τη διακοπή αυτής της υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή.

Το www.apleton.com.gr δεσμεύεται ότι δε θα γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για διαφημιστικό σκοπό, παρά μόνο μετά από ρητή συναίνεσή τους (Μόνο αν θέλετε να δώσετε τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους).

Ο χρήστης του δικτυακού μας τόπου, βάσει της προαναφερθείσας νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να ζητά εγγράφως από την εταιρία μας και να λαμβάνει ενημέρωση για τα προσωπικά του δεδομένα, να διατυπώνει τις αντιρρήσεις του επ’ αυτών
και να τα διορθώνει και τέλος να ανακαλεί τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από εμάς.

Τα cookies είναι αυτοεγκαθιστώμενα μικρού όγκου δεδομένα, τα οποία αποστέλλονται από έναν δικτυακό τόπο που επισκέπτεται ο χρήστης και αποθηκεύονται επιτρεπτά στον σκληρό δίσκο του, χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά τον υπολογιστή του.
Ο δικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί τη μέθοδο των cookies, για να μπορεί να παρέχει στους χρήστες του εξειδικευμένες πληροφορίες και υπηρεσίες, χωρίς όμως αυτά τα cookies να περιέχουν προσωπικής φύσεως πληροφορίες. Οι περισσότεροι
browsers δέχονται τα cookies αυτόματα, αλλά οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον υπολογιστή τους και να τα απενεργοποιήσουν. Σε κάθε νέο επισκέπτη εμφανίζουμε στο κάτω μέρος της σελίδας ειδική
προειδοποίηση ότι χρησιμοποιούμε cookies.

Επίσης συλλέγουμε τα στοιχεία που μας στέλνετε σε φόρμες επικοινωνίας για να σας ενημερώνουμε για τα αντικείμενα για τα οποία επιδείξατε ενδιαφέρον. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε περίπτωση που θέλετε διευκρινήσεις για
τον λόγο που διατηρούμε τα δεδομένα σας καθώς και να ζητήσετε την επικαιροποίηση ή και διαγραφή τους.

Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες ανάλυσης της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας, οι οποίες καταγράφουν και αποθηκεύουν δεδομένα για τις επισκέψεις σας σύμφωνα με τις κατά περίπτωση όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που
δημοσιεύουν. Ρωτήστε μας ποιες υπηρεσίες εκάστοτε χρησιμοποιούμε για να μπορέσετε να αποτανθείτε σε αυτές για περισσότερες πληροφορίες. Δεν χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες αυτές για να σας αναγνωρίσουμε με μοναδικό τρόπο, αλλά μόνο
για να έχουμε μια απεικόνιση γενικών δεδομένων για το βαθμό και τον ρυθμό των επισκέψεων του συνόλου των επισκεπτών στην ιστοσελίδα μας.

Τα στοιχεία που μας αποστέλλετε σε φόρμες επικοινωνίας δεν διατηρούνται στην ιστοσελίδα μας για περισσότερο από 48 μήνες. Ενδέχεται ωστόσο να αντιγραφούν και να διατηρηθούν σε άλλα συστήματα που χρησιμοποιεί η εταιρεία μας, εφόσον
γίνεται πελάτης μας, για όσο χρόνο απαιτεί η εξυπηρέτησή σας από εμάς.

Εάν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό σε αυτόν τον ιστότοπο ή έχετε αφήσει σχόλια, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που έχετε
παράσχει σε εμάς. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.
Επιγραμματικά τα δικαιώματά σας είναι τα εξής: Ανάκληση συναίνεσης, Αίτημα πρόσβασης, Διόρθωση προσωπικών δεδομένων, Διαγραφή προσωπικών δεδομένων, Περιορισμός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Αίτημα φορητότητας
προσωπικών δεδομένων, Αμφισβήτηση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Αίτημα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προφίλ.

Τα δεδομένα σας προστατεύονται από συστήματα ασφάλειας του δικτυακού τόπου που εξασφαλίζουν ότι είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Επίσης χρησιμοποιείται ισχυρή κρυπτογραφία κατά τη μετάδοση των
πληροφοριών που μας δίνετε.

Ο δικτυακός τόπος επιτηρείται σε 24ωρη βάση από σύστημα αποτροπής εισβολών και ειδικευμένο προσωπικό πιστοποιημένο στην ασφάλεια συστημάτων το οποίο επαγρυπνά για την προστασία των δεδομένων σας με σκοπό την αποτροπή απειλών, την
ενημέρωση των αρχών και την ενημέρωσή σας σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης.